Arický břišní tanec rodiček

Orientální nebo také břišní tanec je vůbec nejstarším tanečním uměním na světě. Vznikl asi 4 - 10 000 let před naším letopočtem.

Sumerská říše– první písemné záznamy

První písemné záznamy o orientálním tanci nacházíme na hliněných deskách Sumerů přibližně z r. 2500 př.n.l. Tanečnicí byly kněžky.

Orientální tanec v Egyptě a Řecku

Následně nalézáme záznamy z r. 1800 př.n.l. Do Egypta byly speciálně dováženy tanečnice z Indie. Říkalo se jim Odalie a zastávaly roli chrámových kněžek, které zasvěcovaly mladíky do sexuálního života formou náboženského rituálu.

Stěhování národů a šíření orientálního tance

Při stěhování se nezadržitelně mísí různé rasy i kultury a orientální tanec se šíří a zvyšuje se i jeho umělecká úroveň. Slouží k náboženským rituálům i jako léčivý prostředek, příprava na porod, je součástí namlouvacího obřadu, nebo se tančí jen tak pro radost. Jak tanec nabývá na oblibě, začínají jej tančit i muži.

Orientální tanec v harému

Ženy z prostého lidu tančily běžně na veřejnosti, ženy z vyšších vrstev pouze v harémech. Především ženy v harémech tančily orientální tanec.

Vliv cikánů na orientální tance

Další rozšíření orientálního tance  bývá spojeno s migrací Rómů z Indie po Asii a Evropě. Kočující cikáni výrazně obohatili techniku břišního tance v arabských zemích na počátku 11. století.

Americký orientální břišní tanec

Orientální tance na západ přicházejí koncem 19. století. Mezníkem bývá označován rok 1893. Tehdy v Chicagu na světové výstavě poprvé vystoupila orientální tanečnice Little Egypt. Začátkem 60. let začaly vznikat první školy břišního tance a jejich počet rychle vzrůstal.

Káhira kolébka Raks Sharqi– tance orientu

Ve 20. letech 20. století se začíná v Káhiře formovat moderní orientální tanec tak, jak jej dnes známe. Tehdy byla Káhira centrem zábavy a filmového průmyslu arabského světa.

Břišní tance v Evropě

Do Evropy se orientální tance dostaly ve středověku, kdy byly krásné tanečnice přivezeny obchodníky z východu, spolu s látkami, kořením a dalšími vymoženostmi orientu. Evropanky však začaly tančit břišní tance až ve 20. století.  Přicházel sem ze dvou směrů. Prvním byla Amerika a druhým kolonie v severní Africe, kde se tanci učily pokrokové Francouzky.  Jejich diváci začali nazývat tanec dance du ventre čili tanec žaludku. A odtud už byl jen krůček k belly dance - břišní tanec.  

Tanec v Čechách

V Čechách začaly vznikat první školy břišních tanců v roce 1999.

A ta naše je v Turnově od roku 2000.

Historie přinesla do tance i různé taneční atributy jako jsou šavle, závoje, bubínek, svíce, svícny, hole, hůlky a prstové činelky.